L’objectiu de Biometallum es demostrar la viabilitat tècnica i econòmica d'un procés biotecnològic per a la valorització de residus electrònics, com una alternativa més sostenible i rentable per a la recuperació de metalls valuosos. Aquesta proposta, basada en l'economia circular i el concepte de mineria urbana, promou el negoci local a partir d'una tecnologia que redueix la dependència de la limitació dels recursos naturals i administra un tipus de rebuig (electrònic) que està augmentant a un ritme molt elevat en la nostra societat, que té un impacte molt negatiu en el medi ambient i la salut humana.

 Ajut finançat per l'AGAUR,AGENCIA GESTIÓ AJUTS UNIV. i cofinançat  per FEDER  :  REF: 2016LLAV00034     VALORITZACIÓ ECONÒMICA I SOSTENIBLE DE RESIDUS ELECTRÒNICS   import   20.000,00 € 

  

Per més informació contactar amb:

Antoni David Dorado, PhD
Dep. of Mining, Industrial and ICT Engineering
Avda. Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa (Barcelona)
Tel. (+34) 93 877 73 53

E-mail.